Privatumo politika

Lankydamiesi mūsų svetainėjė  www.kanti.lt Jūs sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

KAS MES ESAME?

Mūsų rekvizitai:

 • MB „Kanti“
 • Juridinio asmens kodas 305667762
 • Buveinės adresas: Virbeliškių g., 7 – 102, LT-05268 Vilnius, Lietuva
 • Mob. Nr. : +370 683 20 077
 • El. paštas: info@kanti.lt

 

KODĖL IR KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

 • Sutartims sudaryti ir vykdyti – Asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, gyvenamoji vietovė, prekės pristatymo būdas, adresas, apsipirkimo istorija, apmokėjimo duomenys (prekės, kaina, atsiskaitymo būdas), asmens kodas ir kiti klientų asmens duomenys, prie kurių Bendrovė, teikdama savo paslaugas klientas, turi prieigą. Asmens atsisakymas pateikti šiuos duomenis padaro neįmanomu sutarties sudarymą ir vykdymą.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu – Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi tik esant Asmens sutikimui, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Asmuo savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu gali bet kuriuo metu atšaukti pranešdamas apie savo sutikimo atšaukimą šiais kontaktais: 868320077 arba el. paštu: info@kanti.lt .  Asmens nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neturi įtakos sutarčių sudarymui ir vykdymui.
 • Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Asmens sutikimu ir kurie yra apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai yra prašoma Asmens sutikimo.
 • Siekdami rezervuoti Jūsų vizito laiką, renkame: vardą ir telefono numerį, pavardę ir elektroninio pašto adresą (šių duomenų nereikalaujame, juos galite pateikti savo pasirinkimu).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 • Bendrovė užtikrina ir įsipareigoja vadovautis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
  • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir aukščiau nurodytais tikslais;
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  • Asmens duomenys tvarkomi tik dėl teisėto intereso, šioje Politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka;
  • Asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami;
  • Asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami:
   • Asmens duomenys, tvarkomi sutartims sudaryti ir vykdyti, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo dienos;
   • Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – nuo Asmens sutikimo tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais iki šio sutikimo atšaukimo dienos, bet ne ilgiau kaip 24 mėn. (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutikimo gavimo. Pateikus prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys yra ištrinami.
   • Asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki Asmens sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.
  • Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta;
  • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali;
  • Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

 • Bendrovė gali teikti asmens duomenis:
   • prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
   • kitiems tretiesiems asmenims, gavus Asmens sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;
   • duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Asmenų duomenis Bendrovės kaip duomenų valdytojo vardu;
   • kitais atvejais, kai tai kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 • Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

ASMENS TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 • Asmuo turi šias teises:
  • gauti informaciją apie tai, kas tvarko jo asmens duomenis, kam jie yra perduodami, tikslus, kuriais jie tvarkomi, jų saugojimo terminą;
  • reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų neteisingus duomenis, ištrintų jo asmens duomenis, arba juos perkeltų;
  • reikalauti, kad Bendrovė nutrauktų Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus;
  • manydamas, kad Bendrovė tvarkydama asmens duomenis pažeidė šio Asmens teises, teikti prašymą ištaisyti tokį pažeidimą.
 • Asmuo savo teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę ir pateikdamas atitinkamą prašymą elektroniniu paštu: info@kanti.lt arba adresu: Virbeliškų g., 7 – 102, Vilnius, Lietuva. Bendrovė įsipareigoja atsakyti Asmeniui per 30 kalendorinių dienų po Asmens prašymo gavimo dienos.
 • Asmuo taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės.
  • Savo svetainėje naudojame slapukus. Slapukai – tai laikmenos, saugančios informaciją jūsų kompiuterio standžiajame diske arba naršyklėje ir leidžiančios mums nustatyti, kad esate anksčiau lankėsi Svetainėje. Naudojame slapukus, siekdami užtikrinti jums kuo patogesnę Mūsų svetainės peržiūrą. Šioje Slapukų politikoje pateikta smulki informacija apie slapukus, kuriuos naudojame savo Interneto svetainėje.
  • Bet kuriuo metu naršyklėje galite atjungti slapukus ir pašalinti kompiuteryje išsaugotus slapukus. Norėdami tai padaryti naršykle „Microsoft Internet Explorer“, atidarykite Tools / Internet Options ir pakeiskite privatumo nuostatas arba norėdami pašalinti slapukus paspauskite Delete Cookies. Tačiau tokiu atveju neturėsite galimybės naudotis visomis Interneto tinklalapio funkcijomis. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti kitose naršyklėse, atidarykite įrankių juostoje skyrelį Help arba apsilankykite tinklalapyje www.allaboutcookies.org. Kad galėtumėte naudotis Interneto tinklalapio jums asmeniškai pritaikytu funkcionalumu, jūsų kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas turi leisti naudoti slapukus, nes mes galime užtikrinti konkrečias asmeniškai pritaikytas Interneto tinklalapio galimybes tik pasitelkdami slapukus.
  • Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar duomenų subjektas sutinka (arba nesutinka), kad mūsų interneto svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys

SLAPUKAI PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

  • Mūsų Svetainė naudoja slapukus šiais tikslais:
  • kad atskirtų Interneto tinklalapio vartotojus;
  • kad užtikrintų šių vartotojų apsaugą;
  • kad užtikrintų Svetainės pagrindinių funkcijų veikimą;
  • kad įsimintų jūsų ankstesnį apsilankymą Svetainėje;
  • siekiant kontroliuoti Svetainės užklausų skaičių;
  • siekiant užtikrinti „Facebook“ įrankių veikimą Interneto tinklalapyje;
  • kad stebėtų klientų įpročius, pavyzdžiui, tinklalapius, kuriuose jie apsilanko prieš patekdami į Svetainę.
  • Mes nenaudojame tokių slapukų ar kitokių sekimo technologijų informacijai iš jūsų kompiuterio rinkti arba saugoti jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi lankotės Svetainėje, arba jūsų veiksmams internete sekti, kai nesate Mūsų Svetainėje.
  • Mūsų Svetainė taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Facebook“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Svetainę.
  • Mūsų Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad:
  • kai kuriuos slapukus nustato Mūsų Svetainė (pirmosios šalies slapukai), o kai kuriuos – kiti interneto tinklalapiai, pavyzdžiui, „Google“ ir „Facebook“ (trečiųjų šalių slapukai);
  • kai kurie slapukai ištrinami iš jūsų kompiuterio uždarius naršyklę. Jie vadinami ryšio seanso slapukais. Kiti jūsų kompiuteryje lieka ilgiau, kol baigiasi jų veikimo laikas. Jie vadinami pastoviaisiais slapukais ir juos galima naudoti informacijai tarp naršymo internete sesijų saugojimui.

MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ SĄRAŠAS

Slapukų tipai:

 • ryšio seanso slapukai, nustatomi lankymosi Svetainėje laikotarpiui iki uždarant interneto naršyklę;
 • nuolatiniai slapukai, saugomi ir nustatomi vartotojo kompiuteryje tam tikram laikui ir naudojami pakartotinai apsilankius Svetainėje;
 • trečiųjų šalių slapukai, nustatomi siekiant užtikrinti kitų interneto tinklalapių turinio atvaizdavimą;
 • pirmosios šalies slapukai.

Duomenų subjektų teisės Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti apie savo duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • pateikti prašymą pakeisti, ištrinti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • prašymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, subjektas gali pateikti valdytojui elektroniniu paštu: info@kanti.lt
  Slapukų naudojimas Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Slapukus naudojame minimaliai, tik Jūsų patogumui. Kokius slapukus įrašome, galite peržiūrėti savo naršyklėje.
 • „Google Chrome“ – https://support.google.com/
 • „Firefox“ – https://support.mozilla.org/
 • „Internet Explorer“ – http://windows.microsoft.com/
 • „Safari“ – http://help.apple.com/

Mūsų naudojami slapukai:

 • PHPSESSID – standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai sukurti;
 • __cfduid – CloudFlare apsaugos slapukas, taikomas atskiriems klientams identifikuoti ir pritaikyti saugumo nuostatas kiekvienam klientui;
 • _ga – statistikos slapukas, nustato vartotojo apsilankymo tikslus;
 • _gat – statistikos slapukas, naudojamas užklausoms valdyti;
 • _gid – statistikos slapukas, vartotojams atskirti;

 

Nuorodų pateikimas svetainėje MB Kanti neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetainių pateiktas nuorodas, įskaitant ir socialinius tinklus, informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.